Background

Piotr Gacoń

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Absolwent Szkoły Prawa Słowackiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Po ukończonych studiach swoje zainteresowania związane z obrotem nieruchomościami kontynuował na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie gdzie ukończył studia w zakresie Szacowania Nieruchomości.

Aplikacje radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w kancelariach prawniczych w Krakowie i Tarnowie, jako prawnik wewnętrzny w spółce z branży budowlanej oraz w międzynarodowej korporacji prawnej, gdzie zajmował się w szczególności obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Jest specjalistą w zakresie obsługi korporacyjnej, prawa spółek, w szczególności w tworzeniu i przekształceniu spółek handlowych. Zajmuje się także prawem cywilnym, w tym prawem rodzinnym oraz administracyjnym.

Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie procedury cywilnej i strategii sądowej.
Usługi prawne świadczy w języku angielskim oraz słowackim. Nasz blog

Najnowsze wpisy na naszym blogu prawniczym. Zapraszam do zapoznania sie z naszymi artykułami.

entry image

Umowa najmu.

Czytaj dalej...

ZAKRES DZIAŁAŃ

Naszym klientom zapewniamy kompleksową pomoc prawną w następujących obszarach:

PRAWO HANDLOWE

Spółki | Połączenia | Przekształcenia | Likwidacja | Upadłość | Restrukturyzacja | Obsługa bieżąca działalności spółki.

PRAWO RODZINNE

AlimentY | Rozwody | Kontakt z dziećmi | Władza rodzicielska | Separacja.

PRAWO SPADKOWE

Spadek | Zachowek | Poział spadku | Odrzucenie spadku | Wydziedziczenie | Stwierdzenie nabycia spadku | Testament.

PRAWO AUTORSKIE

Prawo prasowe | Prawo reklamy | Własność intelektualna i przemysłowa |
E-commerce.

OCHRONA KONSUMENTÓW

Zakaz konkurencji | Klauzule abuzywne |
Nieuczciwa konkurencja.

PRAWO BUDOWLANE

Szacowanie nieruchomości | Pozwolenia na budowę | Warunki zabudowy | Zgłoszenia robót budowlanych.

PRAWO CYWILNE

Roszczenia o zapłatę | Zadośćuczynienie | Bezpodstawne wzbogacenie | Odszkodowania komunikacyjne | Odszkodowania lotnicze | Upadłość konsumencka | Służebności | Eksmisja.

PRAWO PRACY

Prawa pracownicze | Umowy | Układy zbiorowe pracy | Ochrona kobiet w ciąży | Organizacje i związki zawodowe | Mobbing | Kontrakt menedżerski | Zakaz konkurencji | Klauzule Poufności | Renty i emerytury.

PRAWO KARNE

Oszustwa podatkowe | Przestępczość gospodarcza | Obrona oskarżonych | Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych.

Background

Jak działamy?

Kancelaria Radców Prawnych Piotr Gacoń stworzona została z myślą o zapewnieniu jak najwyższych standardów obsługi prawnej dla swoich obecnych oraz przyszłych Klientów. Powierzone sprawy wypełniamy z pasją i zaangażowaniem, aby w jak najlepszy sposób osiągnąć wskazany przez Klienta cel.

Zawsze dążymy do tego, aby proponowane przeze nas działania były jak najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Ze względu na interdyscyplinarność prawa, chcąc w pełni pomagać swoim Klientom, nasza Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami, biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz innymi specjalistami.

Sukces Kancelarii budujemy w oparciu o szerokie doświadczenia i ugruntowaną wiedzę. Odpowiednie przygotowanie, standardy etyczne, nasze doświadczenie oraz wiedza gwarantują nam indywidualne podejście, osobiste zaangażowanie i skuteczność w działaniu przy każdej sprawie.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Jesteśmy przekonani, że szczegółowe omówienie Państwa problemu, rzetelna analiza oraz trafna konkluzja pozwolą uzyskać satysfakcjonujące dla Państwa rozstrzygnięcie.

signture